Warsztaty „Szkoła dla rodziców”

Podsumowanie I części pt „Budowanie relacji dorosły – dziecko. ”

            Od września do grudnia w żłobku Karolek w Nieznanowicach realizowany był cykl spotkań w ramach Szkoły dla Rodziców o tematyce „Budowanie relacji dorosły- dziecko”. Spotkania zostały zorganizowane zgodnie ze standardami rekomendowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warsztaty odbywały się w soboty w dwóch grupach: poranna (godz. 9-12) i popołudniowa (godz.15-18), były przeprowadzone przez dwóch zewnętrznych specjalistów – doświadczonych edukatorów z tej dziedziny. Ponadto równolegle do warsztatów, prowadzone były bezpłatne zajęcia rozwijające dla dzieci w Grupie Zabawowej, tak by rodzice, którzy nie mieli możliwości zostawić dzieci pod opieką w domu, mogli również uczestniczyć w warsztatach. Warsztaty pokazały nam przyczyny porażek wychowawczych i jednocześnie wskazały sposoby ich uniknięcia w przyszłości, zostało to zobrazowane wieloma przykładami z życia. Prowadzące starały się ukierunkować uczestników
w stronę dojrzałego i satysfakcjonującego rodzicielstwa. Z pewnością zajęcia nie przypominały tych pamiętanych przez nas ze szkół. Na każdym spotkaniu mieliśmy okazję dzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Przede wszystkim dzięki prowadzącym posiadającym w tej materii rozległą wiedzę akademicką, mieliśmy okazję uczestniczyć w dyskusjach, scenkach
i ćwiczeniach, które obrazowały nam trudności napotykane na co dzień
w procesie wychowywania. Tematyka poruszana podczas warsztatów „Budowanie relacji dorosły-dziecko” to m.in.: poznawanie i zrozumienie strefy uczuć dziecka i nas samych, aktywne słuchanie, budowanie poczucia własnej wartości dziecka, skuteczność i nieskuteczność pochwał i kar, stawianie granic, uwalnianie dzieci od grania ról czy zachęcanie do współpracy. To tylko nieliczne zagadnienia, które zostały nam w sposób teoretyczny jak
i praktyczny przedstawione. Nie wspominamy nawet o licznych wątkach pobocznych, które wynikały z rozmów pomiędzy uczestnikami
i prowadzącymi. Wiedza oraz metody wychowawcze przekazywane na warsztatach bazują w przeważającej części na książce „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” autorek A. Faber oraz E. Mazlish. Dzięki nim otrzymujemy klucz do porozumiewania się już z małymi dziećmi, uczymy się dialogu, który będzie oparty na wzajemnym szacunku
i miłości. Szkolenie ukazało nam w jaki sposób lepiej kochać i rozumieć pociechy, a tym samym być przez nie kochanym i rozumianym. Zajęcia zawsze kończyliśmy naszą refleksją jaką wiedzę wynosimy oraz krótkimi zadaniami domowymi. Najważniejsze było to, że każdy z nas w przerwie pomiędzy kolejnymi zajęciami ochoczo wdrażał w praktykę zdobytą wiedzę, co owocowało w relacjach dorosły dziecko, ale i nie tylko – również w relacjach
z najbliższymi. Zrozumieliśmy, że poprzez umiejętności nabyte na warsztatach, a przede wszystkim wiedzę w jaki sposób współpracować z dziećmi – jesteśmy teraz w stanie osiągnąć o wiele więcej w kontaktach z najbliższymi. Największym zaskoczeniem dla wszystkich uczestników był fakt, że zajęcia nie tylko dały nam wiedzę jak lepiej kształtować relację dorosły- dziecko, ale również fakt, że poznane metody mogą być z powodzeniem stosowane
w relacjach mąż-żona czy teściowie-rodzice. Przesłanie tej metody jest bardzo uniwersalne. Jesteśmy pewni, że uczestnicy kończący warsztaty stwierdzą jednogłośnie, że Szkoła dla Rodziców powinna być obowiązkowa dla wszystkich rodziców, którzy po narodzinach dzieci z pewnymi obawami patrzą ich w przyszłość. Było jeszcze coś podczas zajęć, na co zwróciliśmy uwagę – staliśmy się bardziej otwarci i podbudowani patrząc indywidualnie każdy na siebie. Widzimy, że jako rodzice możemy się nawzajem wspierać, współuczestniczyć i wymyślać ciekawe inicjatywy dla dzieci. Jak w każdej szkole – były też książki. Zostaliśmy obdarowani pakietem edukacyjnym
w postaci zalecanej literatury. Ponadto mogliśmy korzystać z utworzonej biblioteczki dla rodziców, która zawiera wiele ciekawych dla nas propozycji.
Z pewnością wykorzystamy wiedzę do kolejnej części pt. „Rodzeństwo bez rywalizacji”, która przed nami po Nowym Roku. Warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice, są dofinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.