Zapraszamy do udziału w II części pod tytułem „Rodzeństwo bez rywalizacji”

Zaczynamy 26 stycznia ?

Czy zastanawiałaś/eś się kiedykolwiek, co możesz zrobić aby wśród Twoich dzieci wydarzył się cud harmonijnego współistnienia i wzajemnego poszanowania?
Czy istnieją metody, które pozwolą nam wykształcić u nich umiejętności wzajemnego radowania się sobą i wspierania na co dzień i to niezależnie od wieku rodzeństwa?
Czy jesteśmy w stanie wyzbyć się wśród dzieci pierwotnych uczuć zazdrości czy gniewu , aby nasze domy były przepełnione miłością rodzinną?
Jeśli chciałbyś poznać receptę na rozwiązywanie codziennych konfliktów, które towarzyszą każdej rodzinie, możesz już dziś zgłosić swoją chęć uczestnictwa w warsztatach Szkoły dla Rodziców o tematyce „Rodzeństwo bez rywalizacji” będącej kontynuacją poprzedniego cyklu. Cykl ten, podobnie jak poprzedni, będzie się składał z 10 spotkań w ramach Szkoły dla Rodziców. Spotkania odbywać się będą co 2 tygodnie w Żłobku Karolek w Nieznanowicach w dwóch grupach: poranna (godz. 9-12) i popołudniowa (godz.15-18). Podczas warsztatów równolegle będą prowadzone zajęcia rozwojowe dla dzieci do lat 4, których rodzice biorą udział w „Szkołę dla rodziców”. Podczas każdego spotkania zapewniamy poczęstunek dla rodziców i dzieci.

Merytorycznie będzie bazował na wiedzy i metodach wychowawczych zaczerpniętych m.in. z poradnika „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością” autorek A. Faber oraz, E. Mazlish i doświadczeniach rzeszy rodziców, którzy borykają się z tymi samymi problemami na co dzień. Zmagania z trudami wychowania, ale i sukcesy na tym polu oraz refleksje temu towarzyszące, które będą poruszane na warsztatach mają pozwolić uczestnikom znaleźć złoty środek na odnalezienie w sobie siły i wiarę w możliwość odejścia od kłótni i konfliktów pomiędzy rodzeństwem, a zaowocowaniem w przyjaźń i braterstwo.
Zajęcia nie tylko pozwolą na odwołanie się do przykładów z życia założonej przez nas rodziny, ale i pomogą nam odtworzyć obrazy z naszego dzieciństwa, naszych bezpośrednich relacji z rodzeństwem. Znajdziemy odpowiedzi w jaki sposób powinniśmy postąpić w przypadku pojawienia się nowego członka rodziny, co w przypadku konfliktu o zabawkę/terytorium wśród kilkuletniego rodzeństwa, jak powinna wyglądać nasza reakcja, gdy borykamy się z buntem wśród nastolatek.
Warsztaty pozwolą nam nabyć umiejętności pozwalające na doprowadzenie do zawarcia pokoju pomiędzy rodzeństwem, pozwolą nam zaznajomić się z umiejętnościami, które zapewnią nasze dzieci, że są wyjątkowo kochane i traktowane. Jedynie dzięki takim metodom zbudujemy podwaliny przyszłych więzi i stosunków opartych na miłości oraz wzajemnym szacunku wśród naszych dzieci.

Zainteresowanych udziałem w warsztatach „Szkoła dla rodziców” zapraszamy do kontaktu pod adresem stowarzyszenie@nieznanowice24.pl lub https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Na-Rzecz-Rozwoju-Wsi-Nieznanowice-218489225517110/