RAZEM DLA DZIECI

Drodzy Rodzice i wszyscy, którzy kochacie dzieci 🙂

śpiesznie informujemy, iż w ramach projektu „RAZEM DLA DZIECI – od edukacji rodzicielskiej do aktywności obywatelskiej” rozpoczynamy pracę nad czymś nowym, niezwykle istotnym !

Zamierzamy opracować dokument planistyczny „Strategię edukacji małego dziecka”, który najogólniej zapewnieni dzieciom lepszy rozwój
i lepsze dzieciństwo w naszym lokalnym środowisku. Najmłodsze dzieci (uznajmy, że te do 6 r.ż:) to szczególna grupa społeczna – całkowicie zależna od otoczenia i od dorosłych. Pierwsze lata dzieciństwa determinują resztę życia, dlatego wśród dzieci nie powinno być nierówności. Wszystkie dzieci – także te nasze, z terenów wiejskich powinny mieć stworzone odpowiednie bodźce edukacyjne, bezpieczne i opiekuńcze miejsca, gdzie będą mieć możliwość rozwijania nowych relacji i poznawania świata.

Dlatego – wspólnie chcemy wypracować takie rozwiązania, które przyczynią się do ich „lepszego życia”. To my, najbliższe otoczenie jesteśmy za to odpowiedzialni, dlatego nie przenośmy wyłącznej odpowiedzialności na władze i urzędników oświatowych. Zróbmy coś wspólnie:)

Jak będzie wyglądała praca nad „strategią”?

Najogólniej wszystko, co wypracujemy będzie opierać się na metodzie partycypacji: będziemy informować, konsultować i pytać innych o zdanie. Zostanie zawiązana grupa robocza składająca się z różnych osób/podmiotów/instytucji. Będziemy współpracować ze sobą w jednej grupie. Zaczniemy od warsztatów pracy grupowej z zakresu przygotowania strategii (2 spotkania). Potem będą odbywać się spotkania/seminaria z moderatorem (4 spotkania), który będzie czuwał nad stroną formalną dokumentu. Uwieńczeniem zadania będzie spisana strategia – ale przede wszystkim ukonstytuuje się grupa rodziców/mieszkańców zainteresowanych podejmowaniem działań na rzecz dzieci. Na wszystko mamy czas do końca czerwca br.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych na pierwsze spotkanie do Niepublicznego Żłobka Karolek w Nieznanowicach – 2 marca sobota godz. dopołudniowa (dokładana godzina zostanie podana później). Udział w zadaniu jest oczywiście bezpłatny dla uczestników ! W tej sprawie proszę kontaktować się e-mailowo: stowarzyszenie@nieznanowice24.pl lub przez FB

P.S. W pracach nad strategią będziemy współpracować z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy. Misja Fundacji brzmi : Chcemy inspirować do tworzenia warunków, w których każde dziecko może rozwijać, odkrywać i wykorzystywać własny potencjał. Włączamy w działania rodziców, osoby pracujące z dziećmi, samorządy i administrację państwową. Kładziemy nacisk na jakość, wymierne efekty i skalę, bo tylko duże liczby mogą zmieniać świat.

Załączam Wam filmik o działaniach tej Fundacji, polecam szczególnie do posłuchania od 9:23