Od lutego nowe zapisy dzieci do żłobka.

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że z dniem 31 stycznia 2019 r. kończymy realizację projektu unijnego. Był to dobry czas dla żłobka. Placówka nasza została pięknie wyremontowana i różnorodnie wyposażona. Te kilka miesięcy wsparcia pomogły nam w spokojnym funkcjonowaniu. Wielu rodziców zaktywizowało się zawodowo, mamy powróciły do swojego zawodu po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Jeden tata założył firmę ! To bardzo nas cieszy. Jednak nie każdy z Was mógł skorzystać z takiego wsparcia. Dzisiaj możemy zaprosić do współpracy wszystkich rodziców, także tych pracujących. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z nową ofertą Naszego Żłobka Karolek 🙂

Więcej informacji w zakładce Żłobek Karolek

Zasady rekrutacji

Jakie są zasady rekrutacji?

  1. rekrutacja dzieci prowadzona jest w oparciu o Statut żłobka (do pobrania tutaj), statut dostępny także w siedzibie żłobka,
  2. nabór prowadzimy od dnia 28 stycznia 2019 r. w sposób ciągły do zapełnienia się możliwych miejsc, czyli do zrekrutowania max. 26 dzieci,
  3. do żłobka przyjmowane będą dzieci w wieku od ukończenia 5 m-ca życia do 3 lat,
  4. rodzice dzieci pobierają kartę zapisu (do pobrania tutaj) i składają ją za pomocą poczty email: stowarzyszenie@nieznanowice24.pl lub osobiście u opiekunów w żłobku w godzinach otwarcia żłobka pon. – pt. 7.00 – 17.00 Skan dokumentu powinien być wypełniony czytelnie, a oświadczenia podpisane przez obydwu rodziców,
  5. dziecko zostaje zapisane do żłobka po podpisaniu umowy cywilnoprawnej z rodzicami. Brak podpisanej umowy jest traktowany jak rezygnacja,
  6. dzieci przyjmowane są wg kolejności zgłoszeń z tym, że pierwszeństwo mają dzieci, które uczęszczały do żłobka oraz ich rodzeństwo,
  7. dodatkowych informacji nt. rekrutacji udziela się telefonicznie pod nr telefonu 664 761 278 oraz 12/ 385 86 72

CZESNE – bez wyżywienia

Za pobyt całodzienny (max.10 godzin) 560 zł

Za pobyt do 5 godzin 400 zł

Powyższe kwoty czesnego uwzględniają dotacje z gminy Gdów oraz programu Maluch+ 2019

Karnety godzinowe:
– 10 godzin 100 zł
– 20 godzin 180 zł
(Do wykorzystania przez 2 miesiące od dnia zakupu)

WYŻYWIENIE:

10 zł stawka dzienna (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek). Rodzice dzieci przed ukończeniem pierwszego roku życia mogą dostarczać posiłki samodzielnie – powinny być one hermetycznie zamknięte i opisane imieniem i nazwiskiem dziecka.

OFERTA OBEJMUJE ZAJĘCIA:

muzyczne, plastyczne, sensoryczne, rytmiczno- ruchowe, bajkoterapię, zabawy z chustą animacyjną oraz masażyki wg Marty Bogdanowicz i zabawy paluszkowe.

RABAT RODZINNY:

masz więcej niż jedno dziecko w naszym żłobku ? Za drugie dziecko zapłacisz 100 zł mniej w rozliczeniu miesięcznym czesnego !

Zadzwoń i sprawdź, czy mamy wolne miejsca ? 664 761 278 oraz 12/385 86 72

Pliki do pobrania:

Karta zapisu do żłobkaStatut żłobka Karolek

RAZEM DLA DZIECI

Drodzy Rodzice i wszyscy, którzy kochacie dzieci 🙂

śpiesznie informujemy, iż w ramach projektu „RAZEM DLA DZIECI – od edukacji rodzicielskiej do aktywności obywatelskiej” rozpoczynamy pracę nad czymś nowym, niezwykle istotnym !

Zamierzamy opracować dokument planistyczny „Strategię edukacji małego dziecka”, który najogólniej zapewnieni dzieciom lepszy rozwój
i lepsze dzieciństwo w naszym lokalnym środowisku. Najmłodsze dzieci (uznajmy, że te do 6 r.ż:) to szczególna grupa społeczna – całkowicie zależna od otoczenia i od dorosłych. Pierwsze lata dzieciństwa determinują resztę życia, dlatego wśród dzieci nie powinno być nierówności. Wszystkie dzieci – także te nasze, z terenów wiejskich powinny mieć stworzone odpowiednie bodźce edukacyjne, bezpieczne i opiekuńcze miejsca, gdzie będą mieć możliwość rozwijania nowych relacji i poznawania świata.

Dlatego – wspólnie chcemy wypracować takie rozwiązania, które przyczynią się do ich „lepszego życia”. To my, najbliższe otoczenie jesteśmy za to odpowiedzialni, dlatego nie przenośmy wyłącznej odpowiedzialności na władze i urzędników oświatowych. Zróbmy coś wspólnie:)

Jak będzie wyglądała praca nad „strategią”?

Najogólniej wszystko, co wypracujemy będzie opierać się na metodzie partycypacji: będziemy informować, konsultować i pytać innych o zdanie. Zostanie zawiązana grupa robocza składająca się z różnych osób/podmiotów/instytucji. Będziemy współpracować ze sobą w jednej grupie. Zaczniemy od warsztatów pracy grupowej z zakresu przygotowania strategii (2 spotkania). Potem będą odbywać się spotkania/seminaria z moderatorem (4 spotkania), który będzie czuwał nad stroną formalną dokumentu. Uwieńczeniem zadania będzie spisana strategia – ale przede wszystkim ukonstytuuje się grupa rodziców/mieszkańców zainteresowanych podejmowaniem działań na rzecz dzieci. Na wszystko mamy czas do końca czerwca br.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych na pierwsze spotkanie do Niepublicznego Żłobka Karolek w Nieznanowicach – 2 marca sobota godz. dopołudniowa (dokładana godzina zostanie podana później). Udział w zadaniu jest oczywiście bezpłatny dla uczestników ! W tej sprawie proszę kontaktować się e-mailowo: stowarzyszenie@nieznanowice24.pl lub przez FB

P.S. W pracach nad strategią będziemy współpracować z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy. Misja Fundacji brzmi : Chcemy inspirować do tworzenia warunków, w których każde dziecko może rozwijać, odkrywać i wykorzystywać własny potencjał. Włączamy w działania rodziców, osoby pracujące z dziećmi, samorządy i administrację państwową. Kładziemy nacisk na jakość, wymierne efekty i skalę, bo tylko duże liczby mogą zmieniać świat.

Załączam Wam filmik o działaniach tej Fundacji, polecam szczególnie do posłuchania od 9:23

Przekaż 1 %

Drodzy Członkowie, Przyjaciele, Mieszkańcy naszej Wsi, Darczyńcy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice,
Jako organizacja pożytku publicznego zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% na wsparcie inicjatyw Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice.

Dzięki Wam będziemy mogli kontynuować dotychczasowe projekty oraz podejmować się kolejnych działań na rzecz dzieci i rodzin z naszej Małej Ojczyzny . ?

Zapraszamy do udziału w II części pod tytułem „Rodzeństwo bez rywalizacji”

Zaczynamy 26 stycznia ?

Czy zastanawiałaś/eś się kiedykolwiek, co możesz zrobić aby wśród Twoich dzieci wydarzył się cud harmonijnego współistnienia i wzajemnego poszanowania?
Czy istnieją metody, które pozwolą nam wykształcić u nich umiejętności wzajemnego radowania się sobą i wspierania na co dzień i to niezależnie od wieku rodzeństwa?
Czy jesteśmy w stanie wyzbyć się wśród dzieci pierwotnych uczuć zazdrości czy gniewu , aby nasze domy były przepełnione miłością rodzinną?
Jeśli chciałbyś poznać receptę na rozwiązywanie codziennych konfliktów, które towarzyszą każdej rodzinie, możesz już dziś zgłosić swoją chęć uczestnictwa w warsztatach Szkoły dla Rodziców o tematyce „Rodzeństwo bez rywalizacji” będącej kontynuacją poprzedniego cyklu. Cykl ten, podobnie jak poprzedni, będzie się składał z 10 spotkań w ramach Szkoły dla Rodziców. Spotkania odbywać się będą co 2 tygodnie w Żłobku Karolek w Nieznanowicach w dwóch grupach: poranna (godz. 9-12) i popołudniowa (godz.15-18). Podczas warsztatów równolegle będą prowadzone zajęcia rozwojowe dla dzieci do lat 4, których rodzice biorą udział w „Szkołę dla rodziców”. Podczas każdego spotkania zapewniamy poczęstunek dla rodziców i dzieci.

Merytorycznie będzie bazował na wiedzy i metodach wychowawczych zaczerpniętych m.in. z poradnika „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością” autorek A. Faber oraz, E. Mazlish i doświadczeniach rzeszy rodziców, którzy borykają się z tymi samymi problemami na co dzień. Zmagania z trudami wychowania, ale i sukcesy na tym polu oraz refleksje temu towarzyszące, które będą poruszane na warsztatach mają pozwolić uczestnikom znaleźć złoty środek na odnalezienie w sobie siły i wiarę w możliwość odejścia od kłótni i konfliktów pomiędzy rodzeństwem, a zaowocowaniem w przyjaźń i braterstwo.
Zajęcia nie tylko pozwolą na odwołanie się do przykładów z życia założonej przez nas rodziny, ale i pomogą nam odtworzyć obrazy z naszego dzieciństwa, naszych bezpośrednich relacji z rodzeństwem. Znajdziemy odpowiedzi w jaki sposób powinniśmy postąpić w przypadku pojawienia się nowego członka rodziny, co w przypadku konfliktu o zabawkę/terytorium wśród kilkuletniego rodzeństwa, jak powinna wyglądać nasza reakcja, gdy borykamy się z buntem wśród nastolatek.
Warsztaty pozwolą nam nabyć umiejętności pozwalające na doprowadzenie do zawarcia pokoju pomiędzy rodzeństwem, pozwolą nam zaznajomić się z umiejętnościami, które zapewnią nasze dzieci, że są wyjątkowo kochane i traktowane. Jedynie dzięki takim metodom zbudujemy podwaliny przyszłych więzi i stosunków opartych na miłości oraz wzajemnym szacunku wśród naszych dzieci.

Zainteresowanych udziałem w warsztatach „Szkoła dla rodziców” zapraszamy do kontaktu pod adresem stowarzyszenie@nieznanowice24.pl lub https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Na-Rzecz-Rozwoju-Wsi-Nieznanowice-218489225517110/

Warsztaty „Szkoła dla rodziców”

Podsumowanie I części pt „Budowanie relacji dorosły – dziecko. ”

            Od września do grudnia w żłobku Karolek w Nieznanowicach realizowany był cykl spotkań w ramach Szkoły dla Rodziców o tematyce „Budowanie relacji dorosły- dziecko”. Spotkania zostały zorganizowane zgodnie ze standardami rekomendowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warsztaty odbywały się w soboty w dwóch grupach: poranna (godz. 9-12) i popołudniowa (godz.15-18), były przeprowadzone przez dwóch zewnętrznych specjalistów – doświadczonych edukatorów z tej dziedziny. Ponadto równolegle do warsztatów, prowadzone były bezpłatne zajęcia rozwijające dla dzieci w Grupie Zabawowej, tak by rodzice, którzy nie mieli możliwości zostawić dzieci pod opieką w domu, mogli również uczestniczyć w warsztatach. Warsztaty pokazały nam przyczyny porażek wychowawczych i jednocześnie wskazały sposoby ich uniknięcia w przyszłości, zostało to zobrazowane wieloma przykładami z życia. Prowadzące starały się ukierunkować uczestników
w stronę dojrzałego i satysfakcjonującego rodzicielstwa. Z pewnością zajęcia nie przypominały tych pamiętanych przez nas ze szkół. Na każdym spotkaniu mieliśmy okazję dzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Przede wszystkim dzięki prowadzącym posiadającym w tej materii rozległą wiedzę akademicką, mieliśmy okazję uczestniczyć w dyskusjach, scenkach
i ćwiczeniach, które obrazowały nam trudności napotykane na co dzień
w procesie wychowywania. Tematyka poruszana podczas warsztatów „Budowanie relacji dorosły-dziecko” to m.in.: poznawanie i zrozumienie strefy uczuć dziecka i nas samych, aktywne słuchanie, budowanie poczucia własnej wartości dziecka, skuteczność i nieskuteczność pochwał i kar, stawianie granic, uwalnianie dzieci od grania ról czy zachęcanie do współpracy. To tylko nieliczne zagadnienia, które zostały nam w sposób teoretyczny jak
i praktyczny przedstawione. Nie wspominamy nawet o licznych wątkach pobocznych, które wynikały z rozmów pomiędzy uczestnikami
i prowadzącymi. Wiedza oraz metody wychowawcze przekazywane na warsztatach bazują w przeważającej części na książce „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” autorek A. Faber oraz E. Mazlish. Dzięki nim otrzymujemy klucz do porozumiewania się już z małymi dziećmi, uczymy się dialogu, który będzie oparty na wzajemnym szacunku
i miłości. Szkolenie ukazało nam w jaki sposób lepiej kochać i rozumieć pociechy, a tym samym być przez nie kochanym i rozumianym. Zajęcia zawsze kończyliśmy naszą refleksją jaką wiedzę wynosimy oraz krótkimi zadaniami domowymi. Najważniejsze było to, że każdy z nas w przerwie pomiędzy kolejnymi zajęciami ochoczo wdrażał w praktykę zdobytą wiedzę, co owocowało w relacjach dorosły dziecko, ale i nie tylko – również w relacjach
z najbliższymi. Zrozumieliśmy, że poprzez umiejętności nabyte na warsztatach, a przede wszystkim wiedzę w jaki sposób współpracować z dziećmi – jesteśmy teraz w stanie osiągnąć o wiele więcej w kontaktach z najbliższymi. Największym zaskoczeniem dla wszystkich uczestników był fakt, że zajęcia nie tylko dały nam wiedzę jak lepiej kształtować relację dorosły- dziecko, ale również fakt, że poznane metody mogą być z powodzeniem stosowane
w relacjach mąż-żona czy teściowie-rodzice. Przesłanie tej metody jest bardzo uniwersalne. Jesteśmy pewni, że uczestnicy kończący warsztaty stwierdzą jednogłośnie, że Szkoła dla Rodziców powinna być obowiązkowa dla wszystkich rodziców, którzy po narodzinach dzieci z pewnymi obawami patrzą ich w przyszłość. Było jeszcze coś podczas zajęć, na co zwróciliśmy uwagę – staliśmy się bardziej otwarci i podbudowani patrząc indywidualnie każdy na siebie. Widzimy, że jako rodzice możemy się nawzajem wspierać, współuczestniczyć i wymyślać ciekawe inicjatywy dla dzieci. Jak w każdej szkole – były też książki. Zostaliśmy obdarowani pakietem edukacyjnym
w postaci zalecanej literatury. Ponadto mogliśmy korzystać z utworzonej biblioteczki dla rodziców, która zawiera wiele ciekawych dla nas propozycji.
Z pewnością wykorzystamy wiedzę do kolejnej części pt. „Rodzeństwo bez rywalizacji”, która przed nami po Nowym Roku. Warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice, są dofinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Odważny Pastuszek

Drodzy Rodzice!
Spektakl dla wszystkich dzieci, o tym, że nie warto się gniewać, a bycie miłym dla innych potrafi czynić cuda ?
Takie cuda w najbliższą niedzielę godz. 16.00

Żłobek Karolek pierwszym żłobkiem w gminie Gdów :)

Niepubliczny Żłobek Karolek jest nowo otwartą placówką działającą na terenie Gminy Gdów w Nieznanowicach. Od 1 września 2018 r. uczęszczają do niego dzieci od 5-ego miesiąca do 3-go roku życia. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice, które zrealizowało swoje plany przywrócenia opuszczonej starej szkoły do celów społecznych. Żłobek obecnie funkcjonuje w oparciu o finansowanie unijne, a w przyszłości będzie finansowany z opłat rodziców oraz jeśli się uda z innych źródeł zewnętrznych. Stowarzyszenie złożyło do Gminy Gdów wniosek o dotację celową na dzieci objęte opieką w żłobku. Wszystko po to, aby od nowego roku po zakończeniu projektu kontynuować atrakcyjną ofertę dla rodziców.

Nasz żłobek powstał z ogromnego marzenia, jakim było wyremontowanie szkoły i uruchomienie w niej działalności edukacyjnej.  Stowarzyszenie realizowało już różne projekty skierowane do dzieci i rodziców, ale prowadzenie żłobka jest tym najbardziej ambitnym i  odpowiedzialnym zadaniem. Jesteśmy przekonani o wielkiej roli edukacji małych dzieci, dlatego realizujemy program stymulujący rozwój psychoruchowy (myślenie, mowa, koordynacja ruchowa, zmysł plastyczny i muzyczny), uspołeczniamy i usamodzielniamy dzieci. Jesteśmy też otwarci na potrzeby rodziców, którzy mają trudności z powrotem do pracy i  stają przed dylematem, czy poprosić o pomoc swoich rodziców, czy zatrudnić nianię, czy szukać dobrej opieki instytucjonalnej. Żłobek przeznaczony jest dla dzieci od 5-ego miesiąca do 3-go roku życia. Daje rodzicom realną szansę na powrót na rynek pracy a pociechom możliwość rozwijania i usamodzielniania. Do Żłobka Karolek wciąż można się rekrutować do czego zachęcamy. Prowadząc żłobek staramy się zapewnić jak najlepsze warunki dla małych dzieci. Naszym staraniem jest włączenie się w budowanie lokalnej polityki, aby na terenie naszej gminy była jak najlepsza oferta edukacyjno-opiekuńcza dla najmłodszych obywateli. Jednak najważniejsza jest dla nas współpraca z rodzicami w każdym aspekcie dotyczącym dziecka, bo to oni znają swoje pociechy najlepiej.

Zajęcia edukacyjne i ramowy plan dnia

Niepubliczny żłobek Karolek jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00 przez cały rok, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy. W planie zajęć proponujemy m.in.: zabawy dowolne w kącikach zainteresowań oraz zajęcia edukacyjne. Jeśli pogoda pozwala dzieci wychodzą na   spacer na świeżym powietrzu. Nasz program jest urozmaicony, prowadzimy m.in. zajęcia: muzyczne, plastyczne, sensoryczne, rytmiczno- ruchowe, bajkoterapię, zabawy z chustą animacyjną oraz masażyki wg Marty Bogdanowicz i zabawy paluszkowe

Wprowadziliśmy elastyczne godziny otwarcia, dostosowując się do potrzeb rodziców. Uzgadniamy wszystko wcześniej z rodzicami tzn. to jak np. będzie wyglądał okres adaptacyjny,  ile czasu maluszek będzie w żłobku. Zgodnie z ustawą może to być nawet 10 godzin, ale rodzice odbierają dzieci wcześniej.

A jak wygląda dzień w żłobku? Dzieci przyjmowane są do godziny 7.00 schodzą się do ok. 8.30, potem witamy się w kręgu. Od 8.30 do 9.00 dzieci jedzą pierwsze śniadanie. Po posiłku maluchy czeka swobodna zabawa w kącikach zainteresowań i zajęcia edukacyjne. O godz. 11.00 mamy drugie śniadanie (zwykle są to owoce) a po nim  spacer. Godzina 12.00 do 13.00 to obiad: zupa i drugie danie, a po nim leżakowanie. Po odpoczynku jest zabawa i zajęcia edukacyjne, które trzeba elastycznie wpleść w rozkład dnia maluchów,  gdy drzemka lub spacer się wydłuży.

Dużo czytamy i pokazujemy dzieciom książeczki. Mamy biblioteczkę dla najmłodszych z wartościową literaturą. Książeczki są w ruchu codziennie i to bardzo często – pokazujemy sobie wzajemnie obrazki, nazywamy je, dzieci mówią i powtarzają po sobie nawzajem. Śpiewamy piosenki, tańczymy i bawimy się paluszkami. Dziecko w okresie żłobkowym, może szybciej i łatwiej przyswoić wiedzę, gdy zamieni się treści edukacyjne w świetną zabawę – a więc bawimy się i uczymy. Przede wszystkim jednak chcemy, żeby czuły się u nas szczęśliwe, jak u siebie w domu.

Wszystkie pomieszczenia żłobka są świeżo wyremontowane. Sale są wyposażone stosownie  do potrzeb rozwojowych dzieci w zabawki, różnorodne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt.

Kadra pedagogiczna

W żłobku Karolek pracują opiekunki, które przez dzieci zostały nazwane Ciociami J. Wszystkie nasze opiekunki posiadają kwalifikacje do opieki nad dziećmi w żłobku, w większości są to mamy z wyższym wykształceniem pedagogicznym. Dla obecnie uczęszczającej liczby dzieci mamy 5 opiekunek, w tym jedną doświadczoną  w pracy z dziećmi pielęgniarkę. Są to osoby uśmiechnięte, cierpliwe i ciepłe. Kochają swoją pracę, zajmują się dziećmi z sercem i zaangażowaniem. Uczą ich wzajemnej akceptacji i przyjaźni. Mają  bardzo dobry kontakt z maluchami, dostrzegają ich potrzeby i dbają o właściwy rozwój. Ciocie w swojej pracy są kreatywne, wykorzystują metody i formy pracy, które dostosowane są do potrzeb, wieku i możliwości dziecka.

 

Żywienie

Do naszego żłobka posiłki dostarcza catering Fito-Mania z Książnic. Menu przygotowywane jest zgodnie z zasadami  zdrowej żywności, dzięki temu rodzice mogą mieć pewność, że dzieci zjadają pełnowartościowe jedzenie. Posiłki są smaczne, zdrowe i urozmaicone. Dieta jest dobierana do indywidualnych potrzeb dziecka. Panie Opiekunki nadzorują posiłki , jeśli jest potrzebna pomoc  to pomagają w jedzeniu. Uczą  też samodzielności – nasze maluchy w większości samodzielnie jedzą i piją i  wycierają rączki w ręcznik.

Żłobek Karolek jest miejscem pełnym ciepła, w którym staramy się otoczyć każde dziecko  troskliwą opieką. 

 

Warsztaty „Szkoła dla rodziców” w Nieznanowicach

Być może czasami jest tak, że nawet już nie masz siły zwracać uwagi… Ono zupełnie nie słucha, a Waszą relację można by najprościej określić statusem „to skomplikowane”. Przecież chcesz być dobrym rodzicem i wychować swoje dziecko na porządnego człowieka! Ale jak? Co robić? Gdzie szukać pomocy? Pewnie w swoim życiu wielokrotnie przygotowywałeś się do zdobywania nowych kwalifikacji tj. zawód, studia czy prawo jazdy. Mamy dla Ciebie zupełnie nowy kierunek – kurs na wychowanie!

Od września br. ruszają warsztaty „Szkoła dla rodziców”. Projekt obejmie cykl 20 spotkań  które mają na celu wsparcie rodziców poprzez zwiększanie ich kompetencji rodzicielskich i społecznych. Warsztaty będą składały się z dwóch części:  Pierwsza „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” i druga część „Nastolatki”. Zajęcia te są niesamowitą okazją do poszerzenia umiejętności lepszego porozumiewania się na linii dorosły-dziecko oraz zbudowania wzajemnej bliskości i głębokiej relacji. Mają także na celu skłonić dorosłych do refleksji nad własną postawą wychowawczą oraz dzięki wymianie doświadczeń z innymi rodzicami i pedagogami, wzmocnić ich postawę rodzicielską i motywację do zmian.

Program bazuje na sprawdzonej literaturze psychoedukacyjnej oraz jest rekomendowany przez wiele instytucji tj. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Zajęcia poprowadzi dwóch zewnętrznych specjalistów.

Warsztaty „Szkoła dla rodziców” będą się odbywać 2 razy w miesiącu i obejmą II części spotkań w okresie od IX. 2018 do VI. 2019 – każda część to 10 spotkań po 4 godziny. Udział w projekcie jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona – max 20 rodziców.

Nie zwlekaj i już dzisiaj zawalcz o dobrą relację z własnym dzieckiem! Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod adresem stowarzyszenie@nieznanowice24.pl i śledzenia nas na stronie Facebook’a Stowarzyszenie-Na-Rzecz-Rozwoju-Wsi-Nieznanowice.

Projekt jest współfinansowany przez FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wchodzi w skład zadania realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice, które od 10 lat działa na rzecz lokalnej społeczności, a obecnie od września prowadzi Niepubliczny Żłobek Karolek oraz realizuje kolejne projekty aktywizujące do działania na rzecz edukacji najmłodszych dzieci na terenie Gminy Gdów.