Działalność

FAMILIADA 2019

W świąteczny dzień Ojca  23 czerwca  przy żłobku Karolek w Nieznanowicach miał miejsce piknik rodzinny Familiada. Wydarzenie przyciągnęło nie tylko społeczność lokalną, ale także cieszyło się sporym zainteresowaniem rodzin z okolicznych miejscowości.

 Familiada została zorganizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice, Kadrę Żłobka Karolek oraz Ochotniczą Straż Pożarną Nieznanowice. Dzięki mocy atrakcji, takim jak dmuchany zamek, malowanie twarzy, sprawdzanie umiejętności w gaszeniu pożarów, przejażdżka strażackim meleksem i wielu innych –  wydarzeniu towarzyszyły radość i okrzyki zachwytu najmłodszych uczestników. Ponadto dzieci i dorośli mieli okazję  obejrzeć przedstawienie zaprezentowane przez teatr Eden z Wieliczki. W programie pikniku nie mogło zabraknąć również występu najmłodszych artystów, a swoje umiejętności artystyczne miały okazję zaprezentować przedszkolaki z Nieznanowic, dzieci z Pierzchowa, a także Mali Gdowianie. Podczas Familiady został podsumowany projekt realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Razem dla dzieci – od edukacji rodzicielskiej do aktywności obywatelskiej”, w ramach którego odbywały się różnego rodzaju aktywności obywatelskie oraz warsztaty. Projekt trwał od września 2018 do czerwca 2019 roku w Żłobku Karolek, a na Familiadzie zostały zaprezentowane jego rezultaty. Zakończenie udanego projektu musi mieć formę święta dla wszystkich  – i tak też było.   W trakcie podsumowania wręczono wszystkim obecnym uczestnikom certyfikaty. Dzieci biorące udział w zajęciach rozwojowych także otrzymały upominki. Organizatorzy urozmaicili czas  rodzinnymi konkursami, które umacniały więzi ojców z córkami i synami, czy też całych rodzin. Dla każdego z uczestników konkursu czekała nagroda, a zwycięzcy mogli pochwalić się takimi nagrodami jak czajnik czy też bon na rodzinny obiad. W czasie trwania pikniku można było zjeść coś dobrego, a także zakupić los na loterię uprawniajacy do konkursu z nagrodami, z której dochód był przeznaczony na rozbudowę placu zabaw przy Żłobku Karolek. Po konkursie rozpoczęła się zabawa taneczna prowadzona przez DJ Mateusza MiiTi. Familiada z roku na rok przyciąga coraz więcej rodzin z miejscowości Gminy Gdów. Jak nam przekazano – nikt do kogo zwrócono się o pomoc przy jej organizacji nie odmówił pomocy. Świadczy to o zrozumieniu i akceptacji dla takich form integracji mieszkańców.  Mamy nadzieję, iż organizatorzy pokrzepieni uśmiechami wniebowziętych maluchów i ich rodziców oraz dziadków, uczynią tradycję z organizacji czerwcowej Familiady.

ZAJĘCIA ROZWOJOWE  PROWADZONE  W ŻŁOBKU KAROLEK

W projekcie brały udział dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Głównym celem prowadzonych zajęć był szeroko pojęty „rozwój” dziecka, który dokonuje się na wielu obszarach funkcjonowania malucha. Obszary te wzajemnie się przenikają i są od siebie zależne. Na zajęciach skupialiśmy się na zabawach stymulujących zmysł równowagi, wzroku, słuchu i dotyku. Każde dziecko jest inne, inaczej się rozwija i odbiera świat. Dziś wiemy, że o rozwój dziecka można, a nawet trzeba dbać, wspomagać go i stymulować i to właśnie staraliśmy się robić podczas prowadzonych zajęć rozwijających. Po pierwsze pracowaliśmy nad rozwojem zmysłu równowagi. Gry i wspólne zabawy w sali żłobka, w czasie pogody na placu zabaw oraz w ogrodzie. Dzieci kochają ruch i bardzo go potrzebują. Lubią maszerować i spacerować, poskakiwać i urządzać wyścigi samochodowe, cały czas pragną być w ruchu. Podczas zajęć w sali wykorzystywaliśmy tunel, namiot, woreczki gimnastyczne, bujaki, konika na biegunach, małe, okrągłe gimnastyczne materace. Dzieci przechodziły przez tunel, wchodziły do namiotu, przeskakiwały przez przeszkody, którymi były woreczki oraz materace. Układały tor przeszkód z kształtnych materacy. Gdy się zmęczyły siadały na bujakach czy koniku bujanym i „odpoczywały”   ciągle będąc w ruchu. Warto również wspomnieć o zabawach muzyczno – ruchowych oraz tańcach, których nie brakowało podczas prowadzonych zajęć.  Szeroko pojęta aktywność fizyczna pomaga dzieciom w budowaniu relacji, zarówno społecznych, jak i emocjonalnych. Dziecko poznaje siebie oraz rówieśników, kształtuje poczucie własnej wartości, zaczyna świadomie wykorzystywać swoje ciało do ruchu. Kolejno stosowaliśmy zabawy stymulujące zmysł wzroku. Wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka, na którym bazuje o najmłodszych lat. Dzięki niemu mamy możliwość poznawania i podziwiania otaczającej nas rzeczywistości. Dzieci bardzo chętnie sięgały po książeczki, znajdujące się w sali. Prosiły o ich przeczytanie, bądź same je oglądały i tworzyły własne opowiadania do tego co widziały. W trakcie momentów czytelniczych dzieci chętnie słuchały opowiadań oraz wskazywały elementy, o których czytała prowadząca. Podczas prowadzonych zajęć uczestnicy zostali zapoznani z figurami geometrycznymi takimi jak koło, kwadrat, trójkąt oraz prostokąt. Ważnym zajęciem rozwijającym ten zmysł była również działalność artystyczna dziecka. Na każdych zajęciach staraliśmy się, aby dzieci stawały się twórcami i tworzyły swoje prace plastyczne. W ich tworzeniu wykorzystywaliśmy różnorodne materiały plastyczne np. bibułę, plastelinę oraz materiały sypkie np. kaszę czy piasek. Nie zabrakło również różnego rodzaju kolorowanek, wypełniania konturu kredkami oraz malowania farbami. Funkcje wzrokowe ćwiczyliśmy również poprzez układanie obrazków z części, wyszukiwanie różnic i podobieństw w obrazkach, dorysowywaniu brakujących części czy uzupełnianiu rysunków. Stymulacja wzroku odbywała się również poprzez zabawy konstrukcyjne tj. tworzenie budowli z klocków. Atrakcyjne dla dzieci były zwłaszcza drewniane puzzle, tablice z otworami, do których dopasowuje się pojazdy oraz kontury dłoni i stóp. Następnie nasze zajęcia oscylowały wokół zmysłu słuchu. Percepcja słuchowa to zdolność do odbierania dźwięków, które do nas dochodzą, a także ich rozpoznawanie i różnicowanie. Dzieci bardzo chętnie podczas zajęć korzystały z instrumentów muzycznych. Bawiły się w żywą żłobkową orkiestrę. Każde dziecko wybierało sobie instrument muzyczny, a prowadząca jako dyrygent prowadziła tą orkiestrę. Uczestnicy chętnie wymieniali się instrumentami, uczyli się reagować na polecenia prowadzących, grali cicho i głośno, szybko i wolno. Bawili się rytmem i muzyką, a także chętnie śpiewali piosenki z repertuaru przedszkolnego. Nie zabrakło również elementów instrumentalizacji. Ważnym elementem w rozwoju zmysły słuchu było zwrócenie uwagi dzieci na ciszę, która również jest potrzebna i ważna w naszym codziennym funkcjonowaniu. Dzieci uczyły się ze sobą współpracować oraz porozumiewać się bez zbędnego hałasu. Ciekawą zabawą, którą polubiły dzieci była zabawa w naśladowanie głosów zwierząt gospodarskich, a także rozpoznawanie swojego kolegi/koleżanki po wydawanym dźwięku. Nie zabrakło również zabaw typu: głuchy telefon czy ciepło-zimno. W dalszej kolejności skupialiśmy się na zabawach i zadaniach rozwijających zmysł dotyku. Warto pamiętać, że dotyk pobudza mózg do działania, usprawnia malucha ruchowo, ma wpływ na jego mowę, a także sferę emocjonalną. Zabawy z gniotkami, wyczuwanie za pomocą palców, co znajduję się w danym gniotku, jaki materiał sypki, był jedną z ulubionych zabaw dzieci. Dodatkowo dzieci polubiły zabawy z mokrymi substancjami tzn. malowanie farbami za pomocą palców dłoni, zabawy z plasteliną i ciastoliną oraz masażyki relaksacyjne. Warto podkreślić, że na zajęciach rozwojowych stosowano różnorodne metody, formy i techniki pracy z dziećmi m.in. :
  • metodę samodzielnych doświadczeń, polegającą na pobudzaniu własnej inicjatywy dziecka nawiązującego kontakty z otoczeniem;
  • metodę kierowania własną działalnością dzieci, polegającą na popieraniu przez nauczycielkę/prowadzącą ich inicjatywy, wspomaganiu ich wysiłków w przezwyciężaniu trudności, podtrzymywaniu każdej samodzielnej obserwacji, udzielaniu potrzebnych wyjaśnień;
  • metodę zadań stawianych dziecku, które ono wykonuje samodzielnie, często z zaangażowaniem własnej pomysłowości;
  • rozmowy, opowiadania, pogawędki, zagadki. Dzieci uczyły  się na pamięć nieskomplikowanych tekstów, wierszy i piosenek;
  • metodę żywego słowa, która pobudza uczucia i procesy poznawcze, działają na wyobraźnię i motywację dziecka;
  • metody oglądowe: dokonywanie spostrzeżeń poprzez: słuch, dotyk, wzrok;*
Prowadzone zajęcia miały na celu wszechstronny rozwój dzieci, stymulację zmysłów równowagi, wzroku, słuchu i dotyku. Zajęcia prowadzone w ramach tego projektu wspomagały dzieci w rozwijaniu ich indywidualnych uzdolnień, kształtowały u dzieci odporność emocjonalną oraz stwarzały warunki sprzyjające wspólnej zabawie dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i  intelektualnych. Uczestnicy przejawiali duże zainteresowanie proponowanymi działaniami. Zajęcia rozwijające zapewniły dzieciom wszechstronny i harmonijny rozwój poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowały te wiadomości i umiejętności, które są istotne w dalszych etapach ich kształcenia. Autorkami tekstu są Ewelina Bujak i Klaudia Zięba – prowadzące zajęcia rozwojowe dla dzieci * podział metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi wg. M. Kwiatowskiej i Z. Topińskiej

Szkoła Dla Rodzica – podsumowanie

Od  stycznia do 1 czerwca młodzi rodzice mogli uczestniczyć w warsztatach „Rodzeństwo bez rywalizacji” realizowanych na podstawie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców -programu profilaktyki uniwersalnej  ukierunkowanej na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci oraz podnoszeniu kompetencji rodziców. Zajęcia zarówno jak i pierwsza część „Budowanie relacji dorosły-dziecko” miały miejsce w żłobku Karolek w Nieznanowicach. Rodzice mogli w tym czasie oddać swoje pociechy pod opiekę wykwalifikowanych opiekunek, a czas umilany był smacznym poczęstunkiem.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, opiera swój program na haśle „Wychowywać, to kochać i wymagać”. Dzięki zajęciom rodzice otrzymują narzędzia do budowania dialogu opartego na miłości i szacunku, narzędzia uczące współpracy w rodzinie, rozwiązywania konfliktów, pamiętając na każdym kroku o poszanowaniu każdego członka rodziny. Warsztaty Szkoły dla Rodziców i Wychowawców stworzyły możliwość wymiany doświadczeń osób, które borykają się na co dzień z tymi samymi problemami wychowania młodych ludzi, zawierały zagadnienia teoretyczne wprowadzane przez wykwalifikowaną kadrę oraz pozwalały zdobytą wiedzę ćwiczyć w przygotowanych do tego scenkach tudzież zadaniach.

„Rodzeństwo bez rywalizacji” czyli już drugi cykl realizowany w żłobku Karolek dzięki Stowarzyszeniu  na Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice, zebrał duże grono ochotników, a przede wszystkim co nas bardzo cieszy, chęć licznego uczestnictwa  w warsztatach zgłosiły małżeństwa, wspierając się nawzajem w wyzwaniach wychowania swych pociech. Cykl 10 spotkań odbywający się co 2 tygodnie miał na celu ukazać rodzicom narzędzia pomagające budować porozumienie pomiędzy dziećmi.

Rodzice na poszczególnych warsztatach uświadamiali sobie mechanizmy powodujące konflikty, a tym samym pogorszenie relacji między rodzeństwem. Pokazane zostało przede wszystkim jakie uczucia kierują dziećmi podczas rywalizacji, co powoduje agresję czy też niechęć między nimi. Zrozumienie oraz zaakceptowanie czasem bardzo trudnych uczuć pojawiających się wśród rodzeństwa, stanowi podstawę  do pozytywnych zmian w zachowaniu dzieci. Zazdrość, złość, frustracja to bardzo trudne uczucia, które nie wolno tłumić, ale powinno się ukazywać dzieciom w jaki sposób je okazywać. Warsztaty wskazały drogę w jaki sposób odkrywać potrzeby dzieci i je w mądry sposób zaspakajać mając na uwadze dobro każdego z rodzeństwa, pokazały dlaczego nie powinno się porównywać dzieci, nadawać im role, ograniczając w ten sposób ich osobowość. Co robić w przypadku, gdy dzieci nie chcą się dzielić swoją własnością, terytorium czy rodzicem, czy jakże ważne zagadnienie w życiu każdego rodzica co robić  gdy dzieci się biją? I co najważniejsze jak nauczyć dzieci współpracy, wytwarzając między nimi więź, którą będą mogli utrzymać na całe życie. Warsztaty „Rodzeństwo  bez rywalizacji” pozwoliły nie tylko zastanowić się na zachowaniem własnych dzieci, ale pozwoliły także rodzicom przenieść się w czasie, podjąć refleksję  nad własnym dzieciństwem, pozwoliły odnaleźć w pamięci te miłe wspomnienia spędzania czasu z rodzeństwem. Pomogły zastanowić się każdemu z uczestników, dlaczego w ich dzieciństwie zdarzały się kłótnie i bójki. Warsztaty miały charakter uniwersalny nie tylko pozwoliły zgłębić relację panujące wśród rodzeństwa ale i dotykały zagadnienia komunikowania się ze wszystkimi ludźmi pomiędzy sobą.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice chciałoby dać kolejną szansę rodzicom, osobom pracującym z dziećmi oraz wszystkim zainteresowanym poszerzeniem wiedzy na temat wspierania rozwoju dzieci. Pragnie zorganizować cykl bezpłatnych seminariów w żłobku Karolek w Nieznanowicach. Seminaria będą prowadzone, jak i w przypadku Szkoły dla Rodziców i Wychowawców przez certyfikowanych trenerów a oparte będą na nauce Jespera Juula, duńskiego psychoterapeuty i autora wielu poczytnych dla rodziców książek. Koncepcja wychowania młodego człowieka oparta jest na idei równej godności, integralności  i osobistej odpowiedzialności. Zajęcia będą inspiracją  w jaki sposób zwiększać więź z dzieckiem, jak szanować potrzeby dzieci czy wspierać ich rozwój ukierunkowując jednocześnie na potrzebę poczucia własnej wartości.

Organizatorzy z racji na liczne zainteresowanie cyklem Szkoły dla  Rodziców, zachęcają do zgłaszania swego zainteresowania seminariami pod adresem mailowym:  stowarzyszenie@nieznanowice24.pl.  lub przez FB Stowarzyszenia.  Seminaria planowane są na październik tego roku.  Liczba miejsc ograniczona.

Kinga Świgost Teatrzyk dla dzieci W niedzielne popołudnie 16 grudnia Teatr Eden odwiedził Żłobek Karolek w Nieznanowicach ze spektaklem „Odważny Pastuszek”. To opowieść o mądrym pasterzu Dawidzie, który uczył swego młodszego brata Wojtka jak być dobrym i odpowiedzialnym pasterzem oraz jak troszczyć się o wszystkie swoje owieczki. Spektakl dostarczył dzieciom wiele radości, poprzez śmieszne sytuacje i ich spontaniczny udział w przedstawieniu. Dzieci chętnie pomagały Dawidowi w poszukiwaniach zaginionej owieczki Pusi, a gdy się znalazła z radości wspólnie tańczyły. Fabuła tej opowieści wzbudziła w nas wiele refleksji o dobroci i trosce, a także o tym że warto być wytrwałym i się nie poddawać. Z aktorami teatru Eden, wkrótce znów się spotkamy ?  

Familiada

      24 czerwca przy budynku dawnej szkoły w Nieznanowicach odbył się festyn rodzinny „Familiada”. Nie da się ukryć, że deszczowa i chłodna pogoda pokrzyżowała wiele planów organizatorom. Nie wszystkie punkty programu udało się w pełni zrealizować. Pięknie i patriotycznie zaprezentowały się dzieci z przedszkola z Nieznanowic i Szkoły Podstawowej z Pierzchowa. Było biało-czerwono. Organizatorzy zapewnili także bezpłatne atrakcje dla dzieci oraz ciekawy program artystyczny, w którym znalazł się m.in. występ Strażackiej Orkiestry Dętej z Włosani. Strażacy mocno przygrywali, ale tym razem woda nie była ich sprzymierzeńcem. Występ nagrodzono gromkimi brawami – było druhom za co dziękować.

     W trakcie Familiady zrealizowano także pomysł mieszkanek wsi, aby opowiedzieć historię Nieznanowic w formie przedstawienia plenerowego. Nie było to łatwe zadanie. Scenariusz przygotowała była Dyrektor Szkoły Pani Anna Statek, wybrano aktorów-amatorów i przeprowadzono wiele prób. „Nieznaną historię Nieznanowic”, w tym epizody obyczajowe z historii życia uczniów, nauczycieli i mieszkańców wsi – przedstawiono w formie krótkich scenek. Główne postaci to ksiądz Karol Wojtyła oraz kierowniczka szkoły Anna Gierczak Niemcówna. W te role wcielili się Maria Żyła i Marcin Pamuła. Zaprezentowano dwie scenki: pierwszą związaną z lekcją religii Karola Wojtyły w szkole, a drugą związaną ze spotkaniem prywatnym przy herbatce Anny Gierczak z księdzem Wojtyłą. W rolach drugoplanowych wystąpiły „ubogie dzieci i młodzież” w stylizacjach z tamtych czasów. Zaprezentowali się także najmłodsi ze skrótem przedstawienia kukiełkowego „Szewczyk Dratewka”, które niegdyś gościło na scenach krakowskiej Groteski. Na scenie obecne były także wszystkie grupy obrzędowe, występujące w wielu wsiach ziemi gdowskiej – a kultywujące kulturę ludową. Była grupa kolędnicza z gwiazdą, turoniem i Żydem; byli Szczodroki i Śmigurtnicy oraz Trzej Królowie. Przypomniano obrzęd topienia Marzanny oraz wesołe przyśpiewki ludu nadrabiańskiego. Prezentacje zakończył pokaz mody „jak przed laty stroiły się kobiety do pracy w domu, w polu i zagrodzie”, który przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. W nawiązaniu do scenariusza i tego, co działo się na scenie – w szkole zorganizowano wystawę archiwalnych zdjęć „Dawno, dawno temu w szkole…” bo szkoła i oświata była zawsze punktem centralnym w życiu wsi. W ten sposób ukazano rozmaite realia życia w Nieznanowicach w latach ostatniego stulecia. Gdyby nie pogoda, byłyby bisy!

     Familiada w tym roku przebiegała pod hasłem „Razem dla dzieci” i tym wydarzeniem rozpoczęto także realizację projektu zaplanowanego do końca czerwca przyszłego roku. Wkrótce w Nieznanowicach będą odbywały się różnorodne aktywności integracyjne, edukacyjne i kulturalne. To oferta przede wszystkim dla dzieci i rodziców, którzy będą zachęcani do działania na rzecz edukacji najmłodszych dzieci. Stowarzyszenie założyło następujące zadania: warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, czyli tzw. „szkoła dla rodziców”, działania edukacyjno-opiekuńcze dla dzieci w Grupie Zabawowej oraz stworzenie biblioteczki dla najmłodszych. To wszystko już wkrótce.

     Najwięcej radości uczestnikom sprawiła zabawa fantowa z licznymi nagrodami. Wydarzenie to miało na celu zintegrowanie mieszkańców wokół idei przywrócenia pięknej tradycji edukacyjnej i wychowawczej, jaka była zawsze silna w Nieznanowicach w „starej szkole”. Dzisiaj szkoła jest adaptowana na cele „Niepublicznego Żłobka Karolek”, a od września br. Stowarzyszenie będzie prowadzić w niej placówkę dla 20 dzieci.

     Familiada była współfinansowana ze środków FIO – Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz w ramach środków MOWES – Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Krakowski Obszar Metropolitarny. Wiele działań udało się także sfinansować dzięki dobroczynności sponsorów, za co należą się słowa podziękowania.

Warsztaty ABC

Jeśli zastanawiałeś się kiedyś:

•    czym właściwie zajmuje się samorząd terytorialny •    jak realizować Twoje prawa i jak wykonywać obowiązki w stosunku do lokalnych władz, •    na czym polegają konsultacje społeczne •    czy jest możliwe, że bezinteresowna działalność na rzecz dobra wspólnego może przynieść korzyści dla Ciebie i lokalnej społeczności •    w jaki sposób edukować najmłodsze dzieci, aby w przyszłości stały się świadomymi i aktywnymi obywatelami poniższa informacja jest skierowana właśnie do Ciebie!

Od końca lipca trwają warsztaty edukacyjne pod hasłem „ABC aktywnego obywatela”. Warsztaty są częścią dużego projektu skierowanego do wszystkich mieszkańców Gminy Gdów. Program obejmuje 20 godzin zajęć o tematyce edukacyjnej w zakresie współpracy obywateli z samorządami lokalnymi oraz aktywnej partycypacji w życiu społecznym, publicznym i politycznym. Projekt jest współfinansowany przez FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wchodzi w skład ambitnego zadania, które pilotuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice, znane z adaptacji dawnej starej szkoły na cele „Niepublicznego Żłobka Karolek”. Obecnie trwają nabory do żłobka i od września br. stowarzyszenie będzie prowadzić w budynku szkoły placówkę dla 20 dzieci oraz realizować kolejne projekty służące aktywizacji do działania na rzecz edukacji najmłodszych dzieci na terenie Gminy Gdów. Chętnych do wzięcia jeszcze udziału w warsztatach „ABC aktywnego obywatela” zapraszamy do kontaktu pod adresem stowarzyszenie@nieznanowice24.pl oraz śledzenia nas na stronie Facebook’a Stowarzyszenie-Na-Rzecz-Rozwoju-Wsi-Nieznanowice.

   

Akademia Dobrego Rodzica

Każdy z nas chce być dla swoich dzieci dobrym rodzicem, ale co to oznacza? Na te pytanie i wiele innych szukano odpowiedzi w czasie spotkań w ramach projektu o nazwie „Akademia Dobrego Rodzica”. W okresie od września do listopada w Nieznanowicach odbywały się spotkania S.O.S. dla rodziców oraz zajęcia rozwojowe dla najmłodszych dzieci do lat 3. Ta inicjatywa młodych mam – poparta przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice – skierowana była do rodziców, którzy stanęli w obliczu wyzwań związanych z rodzicielstwem. Czy wszystkie problemy, z którymi borykają się rodzice i dzieci zawsze wynikają z popełnionych błędów i ze złych metod wychowawczych ? Gdyby była to jedyna prawda – pozostawilibyśmy rodziców w poczuciu winy i żalu. Szukaliśmy odpowiedzi. W trakcie spotkań skoncentrowaliśmy się na kilku ważnych tematach, np.:
  • wspólnej zabawie z dzieckiem i nie żałowania na nią czasu;
  • rozwojowi procesów integracji sensorycznej, która wpływa na zdolność do koncentracji uwagi i uczenia się (także szkolnego),
  • negatywnemu wpływowi telewizji i mediów elektronicznych na zachowanie dzieci,
  • rozwojowi sfery czytelnictwa i wyrobieniu wśród rodziców nawyku czytania swoim dzieciom.
Celem naszych spotkań była dyskusja, wymiana doświadczeń a także przekazanie fachowej wiedzy psychologicznej z zakresu rozwoju dziecka. Mamy nadzieję, że te krótkie spotkania wzmocniły młodych rodziców, że były pomocne także dla dzieci, które mogły skorzystać bezpłatnie z ciekawych zajęć rozwojowych. W trakcie projektu skompletowano biblioteczkę z  literaturą dla dzieci oraz zaaranżowano ciekawy „kącik edukacyjny”. Na zakończenie Akademi rodzice i dzieci mily możliwość spotkania z autorką bajek dla dzieci panią Ewą Stadmuller. Chcielibyśmy to wykorzystać i móc kontynuować Akademię. Jeżeli zainteresowało Was to przedsięwzięcie i chcielibyście aby było nadal realizowane prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: stowarzyszenie@nieznanowice24.pl Obecne cele projektu, w tym wzrost umiejętności wychowawczych rodziców mógł być osiągnięty dzięki dofinansowaniu otrzymanym z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie, oraz Gminy Miejskiej Kraków. Pragniemy także podziękować naszym wolontariuszkom, które bezinteresownie poświęciły czas  dzieciom: Marzenie Ziębie, Klaudii Curyło oraz Angelice Jelonek.